Küpsiste poliitika

PRIVAATSUS- JA KÜPSISTE POLIITIKA

Kasutades seda veebisaiti, annate oma nõusoleku ettevõttele UAB “BAGFACTORY”, 302842562 koguda ja kasutada teie isikuandmeid, nagu on määratletud käesolevas privaatsus- ja küpsiste poliitikas. UAB “BAGFACTORY” kasutab andmeid, mida annate registreerimisel, tellimuste tegemisel või meile päringute saatmisel, sealhulgas: Nimi, perekonnanimi, kontaktisik, nr, e-posti aadress, muud kontaktandmed (kõik koos – isikuandmed), et teie tellimusi / päringuid nõuetekohaselt hallata..

Küpsiste kasutamine meie veebilehel:  

CookieKestusKirjeldus_ga2 aastatKasutatakse kasutajate eristamiseks. Analüütiline küpsis_ga_2 aastatKasutatakse sessiooni oleku säilitamiseks._gac_gb_90 päevaSisaldab kampaaniaga seotud teavet. Kui olete oma Google Analyticsi ja Google Adsi kontod linkinud, loevad Google Adsi veebisaidi konversioonimärgendid seda küpsist, kui te sellest ei loobu._gid24 tundiKasutatakse kasutajate eristamiseks

Vajalikud küpsised:
Vajalikud küpsised on veebisaidi nõuetekohaseks toimimiseks hädavajalikud. Need küpsised tagavad anonüümselt veebisaidi põhifunktsionaalsused ja turvaelemendid.

CookieKestusKirjeldus
cookielawinfo-checkbox-advertisement1 aastaKüpsis on seatud GDPR küpsiste nõusoleku salvestamiseks, et registreerida kasutaja nõusolek küpsiste jaoks kategoorias “Reklaam”.
cookielawinfo-checkbox-analytics11 kuudSelle küpsise määras GDPR küpsise nõusoleku pistikprogramm. Küpsist kasutatakse kasutaja nõusoleku salvestamiseks küpsiste jaoks kategoorias “Analüütika”.
cookielawinfo-checkbox-functional11 kuudKüpsis on seatud GDPR küpsiste nõusoleku salvestamiseks, et registreerida kasutaja nõusolek küpsiste jaoks kategoorias “Funktsionaalsus”.
cookielawinfo-checkbox-necessary11 kuudSelle küpsise määras GDPR küpsise nõusoleku pistikprogramm. Küpsiseid kasutatakse selleks, et salvestada kasutaja nõusolekut küpsiste jaoks kategoorias “Vajalik”.
cookielawinfo-checkbox-others11 kuudSelle küpsise määras GDPR küpsise nõusoleku pistikprogramm. Küpsist kasutatakse selleks, et salvestada kasutaja nõusolekut küpsiste jaoks kategoorias “Muud”.
cookielawinfo-checkbox-performance11 kuudSelle küpsise määras GDPR küpsise nõusoleku pistikprogramm. Selle küpsise et salvestada kasutaja nõusolekut küpsiste jaoks kategoorias “Jõudlus”.
elementorMitte kunagiFunktsionaalne veebisaidi põhisüsteemi küpsis, et käivitada veebisaiti ja pakkuda teile põhifunktsioone.
viewed_cookie_policy11 kuudSee küpsis on seatud GDPR küpsiste nõusoleku pluginaga ja seda kasutatakse selleks, et salvestada, kas kasutaja on nõustunud küpsiste kasutamisega või mitte. See ei salvesta mingeid isikuandmeid.
wccpprocookiepastVajalik veebisaidi põhiküpsis, mida kasutatakse veebisaidi kaitsmiseks.

Üldsätted

UAB “BAGFACTORY” ei müü ega edasta teie isikuandmeid kolmandatele osapooltele ilma teie selgesõnalise nõusolekuta. Ükski kolmas osapool ei saa pakkuda teile kaupu või teenuseid UAB “BAGFACTORY” elektrooniliste süsteemide kaudu. UAB “BAGFACTORY” ei kasuta teie isikuandmeid otseturunduse eesmärgil. Kui UAB “BAGFACTORY” kasutaks teie isikuandmeid otseturunduse eesmärgil, peaksite sellega nõustuma ja teil peaks olema võimalus olema selle tühistamiseks.

UAB “BAGFACTORY” järgib järgmisi isikuandmete töötlemise põhimõtteid:

 1. Isikuandmeid kogutakse kindlaksmääratud ja seaduslikel eesmärkidel;
 2. Isikuandmeid töödeldakse täpselt ja õiglaselt;
 3. Isikuandmeid töödeldakse seaduslikult;
 4. Kogu teave töödeldavate isikuandmete kohta on konfidentsiaalne;
 5. Teie isikuandmete haldamise ja kaitsmise jaoks rakendab UAB “BAGFACTORY” organisatsioonilisi ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise või muu ebaseadusliku käitlemise eest. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrusele (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta.

  Isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse järgmistel eesmärkidel:

 6. Teie päringute töötlemiseks;

Isiklikud õigused

Lubades hallata oma isikuandmeid on teil õigus:

 1. Nõuda teie isikuandmete parandamist, hävitamist või töötlemise peatamist, kui andmeid töödeldakse käesolevat ja muid seadusi rikkudes;
 2. Ei nõustu oma isikuandmete töötlemisega;
 3. UAB “BAGFACTORY” annab teile vastuse 30 kalendripäeva jooksul pärast teie taotluse saamist isikuandmete töötlemiseks. Arvesse võetakse ainult e-posti teel esitatud taotlusi teie isikuandmete töötlemiseks. E-posti teel aadressil gvidas@bagfactory.eu;
 4. UAB “BAGFACTORY” liikmetel/klientidel on õigus nõuda oma makse ajalooga seotud andmete ja nende poolt esitatud andmete edastamist või tühistamist. Selliseid taotlusi töödeldakse 30 päeva jooksul. Alates e-posti teel saadud gvidas@bagfactory.eu kirjast.

Lõppsätted

Käesoleva privaatsus- ja küpsiste poliitika olulised muudatused saadetakse liikmetele e-posti teel. UAB “BAGFACTORY” võib muuta käesolevat privaatsus- ja küpsiste poliitikat ilma eelneva etteteatamiseta. Kui teil on küsimusi meie privaatsus- ja küpsiste poliitika kohta, võite meiega igal ajal ühendust võtta e-posti aadressil gvidas@bagfactory.eu./p>

Käesoleva dokumendi viimase ajakohastamise kuupäev on 2020-05-26.

error: Alert: Content is protected !!