Polityka Cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Korzystając z tej strony internetowej, wyrażasz zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie przez spółkę UAB „BAGFACTORY”, 302842562, Twoich danych osobowych w sposób określony w niniejszej Polityce prywatności i plików cookies. UAB „BAGFACTORY” wykorzystuje informacje, które podajesz podczas rejestracji, składania zamówień lub wysyłania do nas zapytań, w tym: Imię, nazwisko, osoba do kontaktu. Nr telefonu, e-mail, Inne dane kontaktowe (wszystkie razem – Dane osobowe) w celu prawidłowego zarządzania Twoimi zamówieniami / zapytaniami.

Wykorzystanie plików cookie na naszej stronie internetowej:

Analityczne pliki cookie:
Analityczne pliki cookie są używane, aby zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcję ze stroną internetową. Te pliki cookies pomagają dostarczyć informacji na temat liczby odwiedzających, współczynnika odrzuceń, źródła ruchu, itp.

CookieCzas trwanOpis
_ga2 lataUżywane do rozróżniania użytkowników. Analityczny plik cookie
_ga_2 lataUżywane do przechowywania stanu sesji.
_gid24 godzinyUżywane do rozróżniania użytkowników

Niezbędne pliki cookie:
Niezbędne pliki cookie są absolutnie kluczowe do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Te pliki cookie zapewniają podstawowe funkcje i zabezpieczenia strony internetowej, w sposób anonimowy.

CookieCzas trwaniaOpis
cookielawinfo-checkbox-advertisement1 rokPlik cookie jest ustawiany przez zgodę na pliki cookie RODO do rejestrowania zgody użytkownika na pliki cookie w kategorii „Reklama”.
cookielawinfo-checkbox-analytics11 miesięcyCookie Consent. Ten plik cookie służy do przechowywania zgody użytkownika na pliki cookie w kategorii „Analityka”.
cookielawinfo-checkbox-functional11 miesięcyPlik cookie jest ustawiany przez zgodę na pliki cookie RODO do rejestrowania zgody użytkownika na pliki cookie w kategorii „Funkcjonalne”.
cookielawinfo-checkbox-necessary11 miesięcyTen plik cookie jest ustawiany przez wtyczkę GDPR Cookie Consent. Plik ten służy do zapisywania zgody użytkownika na pliki cookie z kategorii „Niezbędne”.
cookielawinfo-checkbox-others11 miesięcyTen plik cookie jest ustawiany przez wtyczkę GDPR Cookie Consent. Ten plik cookie służy do przechowywania zgody użytkownika na pliki cookie w kategorii „Inne”.
cookielawinfo-checkbox-performance11 miesięcyTen plik cookie jest ustawiany przez wtyczkę GDPR Cookie Consent. Plik ten służy do zapisywania zgody użytkownika na pliki cookie z kategorii „Wydajność”.
elementornigdyFunkcjonalny plik cookie podstawowego systemu strony internetowej do obsługi i zapewnienia podstawowych funkcjonalności.
viewed_cookie_policy11 miesięcyTen plik cookie jest ustawiany przez wtyczkę GDPR Cookie Consent i służy do przechowywania informacji o tym, czy użytkownik wyraził zgodę na korzystanie z plików cookie. Nie przechowuje żadnych danych osobowych.
wccpprocookiepoprzednieNiezbędny plik cookie związany z rdzeniem strony, używany do ochrony strony.

Spółka UAB „BAGFACTORY” w żadnym wypadku nie sprzedaje ani nie przekazuje Państwa danych osobowych osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody. Żadna osoba trzecia nie może oferować Państwu towarów lub usług za pośrednictwem systemów elektronicznych UAB „BAGFACTORY”. Spółka UAB „BAGFACTORY” nie będzie wykorzystywać Państwa danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego. Jeśli spółka UAB „BAGFACTORY” wykorzystywałaby Państwa dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego, powinni Państwo zawsze wyrazić na to zgodę i mieć możliwość rezygnacji.

Spółka UAB „BAGFACTORY” przestrzega niniejszych podstawowych zasad przetwarzania danych osobowych:

  1. Dane osobowe są gromadzone dla określonych i zgodnych z prawem celów;
  2. Dane osobowe są przetwarzane w sposób dokładny i uczciwy;
  3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem;
  4. Wszystkie informacje o przetwarzanych danych osobowych są poufne;

Zarządzanie i ochrona danych osobowych UAB „BAGFACTORY” stosuje środki organizacyjne i techniczne zapewniające ochronę danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, zmianą, ujawnieniem, a także innym niezgodnym z prawem postępowaniem. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w następujących celach:

  1. Obsługi Państwa zapytań;
  2. W celach marketingu bezpośredniego – po uzyskaniu zgody wyłącznie poprzez umożliwienie odmowy i rezygnacji.

Prawa osobiste

Pozwalając na zarządzanie swoimi danymi osobowymi, masz prawo:

  1. Zażądać sprostowania, zniszczenia lub wstrzymania przetwarzania swoich danych osobowych, gdy dane są przetwarzane niezgodnie z niniejszym oraz innymi przepisami prawa;
  2. Nie zgodzić się na przetwarzanie swoich danych osobowych;
  3. UAB „BAGFACTORY”, po otrzymaniu Państwa wniosku o przetwarzanie danych osobowych, udzieli Państwu odpowiedzi w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku. Rozpatrywane są wyłącznie wnioski o przetwarzanie danych osobowych przesłane drogą elektroniczną. Przesłane na adres gvidas@bagfactory.eu;
  4. Członkowie / Klienci UAB „BAGFACTORY” mają prawo do żądania przeniesienia lub usunięcia informacji związanych z historią ich płatności oraz podanych przez nich informacji. Wnioski takie będą rozpatrywane w ciągu 30 dni. Z poczty elektronicznej na adres gvidas@bagfactory.eu.

Postanowienia końcowe

Istotne zmiany w niniejszej Polityce prywatności i plików cookies są wysyłane do członków drogą mailową. UAB „BAGFACTORY” może zmienić niniejszą Politykę Prywatności i Plików Cookies bez wcześniejszego powiadomienia. Jeśli masz pytania dotyczące naszej Polityki Prywatności i Plików Cookies, możesz w każdej chwili skontaktować się z nami za pośrednictwem e-mail: gvidas@bagfactory.eu.

Data ostatniej aktualizacji niniejszego dokumentu to 2020-05-26.

error: Alert: Content is protected !!