Policy för cookies

INTEGRITETS- OCH COOKIEPOLICY

Genom att använda denna webbplats ger du ditt samtycke till att företaget UAB ”BAGFACTORY”, 302842562 samlar in och använder dina personuppgifter enligt definitionen i denna sekretess- och cookiepolicy. UAB ”BAGFACTORY” använder den information som du lämnar när du registrerar dig, gör beställningar eller skickar förfrågningar till oss, inklusive: Namn, efternamn, kontaktperson. Nummer, e-post, andra kontaktuppgifter (alla tillsammans – personuppgifter) för att kunna hantera dina beställningar/förfrågningar på rätt sätt.

Användning av cookies på vår webbsida: 

Nödvändiga cookies:
Nödvändiga cookies är absolut nödvändiga för att webbplatsen ska fungera korrekt. Dessa cookies säkerställer grundläggande funktioner och säkerhetsfunktioner på webbplatsen, anonymt.

Allmänna bestämmelser

UAB ”BAGFACTORY” säljer eller överför inte på något sätt dina personuppgifter till någon tredje part utan ditt uttryckliga tillstånd. Ingen tredje part kan erbjuda dig varor eller tjänster via UAB ”BAGFACTORY” elektroniska system. UAB ”BAGFACTORY” kommer inte att använda dina personuppgifter för direkt marknadsföring. Om UAB ”BAGFACTORY” använder dina personuppgifter i direkt marknadsföringssyfte ska du alltid samtycka till det och ha möjlighet att avbryta det.

UAB ”BAGFACTORY” följer dessa grundläggande principer för behandling av personuppgifter:

 1. Personuppgifter samlas in för specificerade och legitima ändamål;

Personuppgifter ska behandlas korrekt och rättvist;

 • Personuppgifter behandlas lagligt;
 • All information om behandlade personuppgifter är konfidentiell;
 • Hantering och skydd av dina personuppgifter UAB ”BAGFACTORY” tillämpar organisatoriska och tekniska åtgärder som säkerställer skyddet av personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, ändring, avslöjande eller annan olaglig hantering. Personuppgifter behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd av fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter.

  Personuppgifter samlas in och behandlas för följande ändamål:

  1. Behandla dina frågor;
  2. För direktmarknadsföring – genom att få samtycke endast genom att ge möjlighet att vägra och avbryta.

  Genom att låta oss hantera dina personuppgifter har du rätt till:

  1. Kräva rättelse, förstöring eller avbrytande av behandlingen av dina personuppgifter när uppgifterna behandlas utan att följa denna och andra lagar;
  2. inte samtycka till behandlingen av sina personuppgifter;
  3. UAB ”BAGFACTORY” kommer efter att ha mottagit din ansökan om behandling av personuppgifter att ge dig ett svar inom 30 kalenderdagar från din begäran. Endast ansökningar om behandling av dina personuppgifter som skickas via e-post beaktas. Skickas till gvidas@bagfactory.eu;
  4. UAB ”BAGFACTORY”-medlemmar/kunder har rätt att begära överföring eller annullering av information som rör deras betalningshistorik och den information de tillhandahåller. Sådana ansökningar kommer att behandlas inom 30 dagar. Från e-postkvitto från gvidas@bagfactory.eu.

  Slutbestämmelser

  Väsentliga ändringar av denna sekretess- och cookiepolicy skickas till medlemmarna via e-post. UAB ”BAGFACTORY” kan ändra denna sekretess- och cookiepolicy utan föregående meddelande. Om du har frågor om vår sekretess- och cookiepolicy kan du när som helst kontakta oss via e-post: gvidas@bagfactory.eu.

  Datum för den senaste uppdateringen av detta dokument är 2020-05-26.

  error: Alert: Content is protected !!