Privatumo ir slapukų naudojimo politika

PRIVATUMO IR SLAPUKŲ NAUDOJIMO POLITIKA

Naudodamiesi šia interneto svetaine Jūs duodate savo sutikimą įmonei UAB „BAGFACTORY”,
302842562 rinkti ir naudoti Jūsų Asmens duomenis taip, kaip apibrėžiama šioje Privatumo ir slapukų
naudojimo politikoje. UAB „BAGFACTORY” naudoja informaciją, kurią pateikiate registruodamiesi,
atlikdami užsakymus ar siųsdami užklausas mums, tame tarpe: vardas, pavardė, telefono numeris,
elektroninio pašto adresas, kitą kontaktinę informaciją (visi kartu – Asmens duomenys), siekdama
tinkamai administruoti Jūsų užsakymus/užklausas.
Slapukų naudojimas tinklapyje: 

Analitiniai slapukai:

SlapukasTrukmėAprašymas
_ga2 metaiNaudojamas vartotojų atskyrimui. Analitinis slapukas
_ga_2 metaiNaudojamas atskirti sesijoms.
_gac_gb_90 dienųSaugo su kampanijomis susijusią informaciją Jei susiejote „Google Analytics“ ir „Google Ads“ paskyras, „Google Ads“ svetainių konversijų žymos perskaitys šį slapuką, nebent atsisakysite.
_gid24 valandosNaudojamas vartotojų atskyrimui

Būtinieji (privalomi) slapukai:

SlapukasTrukmėAprašymas
cookielawinfo-checkbox-advertisement1 metaiŠis slapukas yra nustatytas BDAR slapukų pasirinkimui atsiminti, ką vartotojas pasirinko reklamos slapukų kategorijoje.
cookielawinfo-checkbox-analytics11 mėnesiųŠis slapukas yra nustatytas BDAR slapukų sutikimo įskiepio. Šis slapukas yra naudojamas slapukų pasirinkimui atsiminti, ką vartotojas pasirinko analitinių slapukų kategorijoje.
cookielawinfo-checkbox-functional11 mėnesiųŠis slapukas yra nustatytas BDAR slapukų pasirinkimui atsiminti, ką vartotojas pasirinko funkcinių slapukų kategorijoje.
cookielawinfo-checkbox-necessary11 mėnesiųŠis slapukas yra nustatytas BDAR slapukų sutikimo įskiepio. Šis slapukas yra naudojamas slapukų pasirinkimui atsiminti, ką vartotojas pasirinko privalomų slapukų kategorijoje.
cookielawinfo-checkbox-others11 mėnesiųŠis slapukas yra nustatytas BDAR slapukų sutikimo įskiepio. Šis slapukas yra naudojamas slapukų pasirinkimui atsiminti, ką vartotojas pasirinko kitoje slapukų kategorijoje.
cookielawinfo-checkbox-performance11 mėnesiųŠis slapukas yra nustatytas BDAR slapukų sutikimo įskiepio. Šis slapukas yra naudojamas slapukų pasirinkimui atsiminti, ką vartotojas pasirinko performance slapukų kategorijoje.
elementorneapibrėžtasFunkcinis puslapio sistemos slapukas, reikalingas teisingam puslapio veikimui ir pagrindinių funkcijų vykdymui.
viewed_cookie_policy11 mėnesiųŠis slapukas yra nustatytas BDAR slapukų pasirinkimui atsiminti, ar vartotojas davė sutikimą, slapukų naudojimui. Tai nesaugo jokios asmeninės informacijos.
wccpprocookieiki svetainės uždarymoPrivalomas puslapio slapukas, reikalingas užtikrinti puslapio saugumą.

 

Bendrosios nuostatos

UAB „BAGFACTORY” jokiu būdu neparduoda ir neperduoda Jūsų Asmens duomenų jokiai
trečiai šaliai be atskiro jūsų sutikimo. Jokia trečia šalis negali siūlyti Jums savo prekių ar paslaugų per
UAB „BAGFACTORY” Valdomas elektronines sistemas. UAB „BAGFACTORY” nenaudoja Jūsų
Asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais. Jei UAB „BAGFACTORY” naudotų jūsų Asmens
duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, Jūsų sutikimas privalo būti gautas ir suteikta galimybė
atsisakyti.
UAB „BAGFACTORY” vadovaujasi šiais pagrindiniais Asmens duomenų tvarkymo principais:
1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais
2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai
3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai
4. Visa informacija apie tvarkomus Asmens duomenis yra konfidenciali
Tvarkydama ir saugodama Jūsų Asmens duomenis UAB „BAGFACTORY” įgyvendina
organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina Asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar
neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens
duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu
(ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant Asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų
judėjimo.
Asmens duomenys renkami ir tvarkomi šiems tikslams:
1. Apdoroti Jūsų užklausas;
2. Tiesioginės rinkodaros tikslais – tik suteikus galimybę atsisakyti ir atskirai sutikus;

Asmens teisės
Jūs, leidęs tvarkyti savo Asmens duomenis, turite teisę:

1. Reikalauti ištaisyti, sunaikinti arba sustabdyti Jūsų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai
duomenys tvarkomi nesilaikant aukščiau paminėto Europos reglamento ir kitų įstatymų nuostatų;
2. Nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų Asmens duomenys;
3. UAB „BAGFACTORY”, gavusi Jūsų prašymą dėl Asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per
30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie
prašymai dėl Asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami el. paštu gvidas@bagfactory.eu;
4. UAB „BAGFACTORY” Nariai/Klientai turi teisę kreiptis dėl informacijos, susijusios su jų
mokėjimų istorija ir pačių pateiktos informacijos, perkėlimo arba panaikinimo. Tokie prašymai
įvykdomi per 30 d. Nuo laiško gavimo el. paštu gvidas@bagfactory.eu.
Baigiamosios nuostatos

Esminiai šios Privatumo ir slapukų naudojimo politikos pakeitimai nariams siunčiami
elektroniniu paštu. UAB „BAGFACTORY” gali pakeisti šią Privatumo ir slapukų naudojimo politiką
be išankstinio perspėjimo. Jei turite klausimų dėl Privatumo ir slapukų naudojimo politikos, bet kada
galite kreiptis el. paštu gvidas@bagfactory.eu.
Šio dokumento paskutinio atnaujinimo data yra 2020-05-26.s

Search
Close this search box.